A Nosa Historia

Logo de terse formado en Pontevedra o grupo de musica tradicional Maravallada no ano 2010, nace no 2011 a Asociación Cultural Maravallada coa intención de levar a cabo proxectos de recuperación e difusión da cultura tradicional.

Até o de agora Maravallada ten realizado, ademais dos cantos de taberna, panxoliñas na rúa e nas tabernas, obradoiros de canto tradicional, ensaios abertos en distintos centros culturais da cidade e o último proxecto mais ambicioso o “Aquí Cántase”.

Ademais dende o ano 2015 organiza a entrega da Cunca Maravallada, Gala que quere recoñecerlle a entidades ou particulares o traballo e adicación á promoción da música tradicional na súa variante de canto.

Copyright 2018 © maravallada.gal